Hent Exometrics rapport om udviklingen i de danske kommuner

Urbaniseringen i Danmark giver anledning til at revurdere planstrategien, i de danske kommuner. Nye vinkler på udviklingen, og en mere datadrevet tilgang, kan give kommunerne nye værktøjer til at tackle udfordringen.

Exometric og Kuben Management har i mange år arbejdet med at afdække udviklingstendenserne, og hjælpe kommunerne til at udvikle sig i overensstemmelse med borgerne og markedets behov. Med denne rapport præsenterer Exometric og Kuben Management, for første gang de overordnede linjer af et Danmark i bevægelse.

Med afsæt i data om den demografiske udvikling, boligmarkedet, borgernes ønsker og behov for bolig, samt service og arbejde nu og i fremtiden, kan vi tegne et billede af nogle af de forskelle, der viser sig for de danske kommuner i dag og fremadrettet.

Vi håber, at denne rapport vil være interessant læsning, og give anledning til overvejelser og refleksioner over nogle af de problemstillinger, som I står overfor i disse år. Vi påregner løbende at udgive rapporter, der følger op på den generelle udvikling i de danske kommuner.

God fornøjelse med læsningen
Henrik Aage Sørensen

Analyse- og udviklingsdirektør
Exometric

Rapporten er gratis og kan hentes ved at udfylde formularen herunder.

del siden

Kontakt
Nikolaj Pfeiffer
Direktør
npf@exometric.com
Tlf. (+45) 29 38 74 80

Exometric er medlem af