Almene boliger

Udvikling- og renovering af almene boliger

Begrebet “almen bolig” er en samlebetegnelse for tre forskellige boligtyper, nemlig almene familieboliger, almene ældreboliger og almene ungdomsboliger.

Alment støttet byggeri opføres som udgangspunkt med offentlig støtte for at sikre boliger til en husleje, som den brede del af befolkningen kan betale.

Ifølge den nye planlov fra 2016 har kommunerne ret til at planlægge op til 25 procent almene boliger i nye boligområder.

Planlovsbestemmelsen om almene boliger ved nybyggeri har skabt en efterspørgsel i mange kommuner efter byggerier med blandede ejerformer – både ejerboliger og almene boliger. Årsagen er blandt andet et kommunalt ønske om byer i bedre social balance gennem blandede boligområder.

Det betyder samlet set, at der i disse år bygges og renoveres almene boliger for milliarder. Med så massive investeringer er det af største vigtighed, at disse boligbyggerier planlægges, så de endelige boliger fremstår så attraktive som muligt i forhold til de kommende beboere.

Exometric kan med sin dybe indsigt i både den historiske markedsudvikling samt den fremtidige udvikling og efterspørgsel i markedet give et klart billede af relevante målgruppers ønsker i forhold til både renovering og nybyggeri af almene boliger. Det gælder forhold som størrelse, antal værelser og krav til udendørsarealer. Analyserne afdækker samtidig, hvor mange, der vil søge et givent alment boligbyggeri.

Analyserne udføres med afsæt i Exobase, Danmarks mest avancerede analyseværktøj specialiseret i fremtidens boligmarked. Hvert halve år gennemfører Exometric landsdækkende markedsanalyser, hvor vi interviewer over 20.000 husstande over hele landet og genererer unik indsigt i deres fremtidige intentioner relateret til deres boligsituation.

I udarbejdelse af de enkelte analyser gennemfører Exometric, ud over de landsdækkende analyser, konkrete markedsanalyser, hvor den enkelte ejendom testes op imod relevante målgrupper, og deres opfattelse af et bestemt projekt eller koncept dokumenteres.

Hvis det ønskes, udarbejdes analyserne i flere moduler, der følger workflowet i beslutningsprocessen eller udviklingen af projektet fra fastlæggelse af investeringsstrategien til markedsføring af den enkelte ejendom. En analyse fra Exometric kan både være et værktøj, der giver ny viden og en uvildig dokumentation af markedsforhold til brug i dialogen med myndigheder og samarbejdspartnere.


Exobase bolig

Exobase er Exometric’s egenudviklede database og analyseværktøj. Teknologien bag gør os i stand til at indsamle og fusionere store datamængder og levere relevante informa-tioner på alle vigtige parametre. På baggrund af vores historiske analysedata, kan vi meget præcist udvælge de rette respondenter til vores markeds-interviews og opnå en høj kvalitet samt en stor validitet i vores markedsanalyser.

Exobase’s analyseværktøj gør os i stand til at kontrollere og kvalitetssikre vores markedsinterviews op mod faktuelle data, og dermed opnå en sikkerhed i datagrundlaget, der er unik. Med de avancerede algoritmer i Exobase, der fusionerer tusindvis af datapunkter og interviews, kan vores analytikere generere analyser, der giver et retvisende billede af den fremtidige udvikling i et område, et projekt, efterspørgslen i en målgruppe, eller et prisniveau.

Exobase Bolig er Danmarks mest avancerede vidensbase om fremtidens boligmarked.
Vi fusionerer historiske data om boligmarkedet, boligkøbere og lejere,
med markedsanalyser og data fra mange forskellige datakilder.


Udvalg af analyser vi tilbyder
Potentialevurderinger

Koncepttests

Områdeanalyser

Porteføljeanalyser

Konsulentopgaver

 

Del siden

Kontakt
Nikolaj Pfeiffer
Direktør
npf@exometric.com
Tlf. (+45) 29 38 74 80

Exometric er medlem af