Udvikling og optimering af detailejendomme

Mennesker går i gågaden i Odense midtby

Et marked i forandring

Detailmarkedet i Danmark er i hastig forandring, og der stilles store krav i forhold til optimering og udvikling - hvad enten det drejer sig om det lokale udvalg af forretninger og dagligvarebutikker, et lokalcenter i provinsen, et destinationsindkøbscenter eller et centerområde for butikker med pladskrævende udvalgsvarer.

Vi giver indsigt

Ved at have dyb indsigt i både den historiske markedsudvikling og forbrugernes fremtidige efterspørgsel inden for detailudvalg er det muligt at definere forudsætningerne for, hvordan et detailprojekt eller et eksisterende center opnår kommerciel succes.

Derved kan potentialet for at reducere tomgang og udvikle en detailejendom afdækkes samtidig med, at risikoen belyses og begrænses.

Mennesker går i gågaden i Odense midtby

Uvildige markedsanalyser

Vi leverer uvildige markedsanalyser inden for detailområdet og vurderer potentialet både i forbindelse med investering i eksisterende detailejendomme og i forbindelse med nybyggeri samt ved udvikling af større områder og bydele.

Exometrics analyser udføres med afsæt i Exobase, et avanceret database- og analyseværktøj udviklet af Exometric og specialiseret i markedet for detailejendomme. I udarbejdelsen af den enkelte analyse gennemfører Exometric konkrete markedsanalyser af den enkelte ejendom og det område, hvor den er placeret.

Vi identificerer målgrupper og foretager interviews

Ud fra en mikrosegmentering af relevante målgrupper gennemføres en koncepttest af potentielle lejere og brands på baggrund af konkrete input. Koncepttesten kan gennemføres både som online-interviews og som personlige interviews i omrpdet.

Gennem kontakten med målgrupperne skabes et klart billede af, hvilke af dem, der finder en detaillokation interessant, og hvordan bevægelses- og indkøbsmønstre vil udvikle sig på kort og langt sigt.

Exometrics analyser fusionerer detaljerede data om forbrugere med det nuværende eller planlagte udvalg af butikker og varer med forbrugernes frekvens og forbrug i forskellige varekategorier. Med udgangspunkt i den fysiske ejendom belyser analyserne, hvilke fremtidige potentialer den konkrete ejendom eller det konkrete projektet har.

En samlet potentialevurdering

Den samlede potentialevurdering vil give et dokumenteret grundlag til brug i dialogen med relevante myndigheder, samarbejdspartnere og investorer/finansieringspartnere. Analysen kan også bruges som del af en samlet VVM-analyse for et udviklingsprojekt eller for udviklingen af et lokalplansområde.

Exobase detail

Exobase er Exometric’s egenudviklede database og analyseværktøj. Teknologien bag gør os i stand til at indsamle og fusionere store datamængder og levere relevante informationer på alle vigtige parametre.

På baggrund af vores historiske analysedata, kan vi meget præcist udvælge de rette respondenter til vores markeds-interviews og opnå en høj kvalitet samt en stor validitet i vores markedsanalyser.

Exobase’s analyseværktøj gør os i stand til at kontrollere og kvalitetssikre vores markedsinterviews op mod faktuelle data, og dermed opnå en sikkerhed i datagrundlaget, der er unik.

Med de avancerede algoritmer i Exobase, der fusionerer tusindvis af datapunkter og interviews, kan vores analytikere generere analyser, der giver et retvisende billede af den fremtidige udvikling i et område, et projekt, efterspørgslen i en målgruppe, eller et prisniveau.

Exobase Detail indsamler data om forbrugeradfærd og potentialet i markedet. Viden om fremtidig udvikling i området og forbrugsmønstre, krydses med udviklingsmuligheder og giver dyb indsigt i udlejnings- og udviklingspotentialet.

Udvalg af analyser, vi tilbyder

  • Potentialevurderinger - lokal- og destinationscentre
  • Koncepttests
  • Oplandsanalyser
  • Udlejnings analyser

Vil du vide mere om udvikling og optimering af detailejendomme?

Så ræk ud til os - vi er klar på at besvare dine spørgsmål.

Nikolaj Pfeiffer

T:2938 7480 E:npf@exometric.com