Drift og udvikling af kommuner DOWNLOAD

Grundet stadig større og til stadighed mere differentierede ønsker og krav fra borgere, bliver det mere kompliceret at planlægge, hvem der fremadrettet vil bo i de enkelte kommuner. Nogle målgrupper flytter ud, mens nye kommer til. Nogle befolkningsgrupper bringer vækst og velstand, mens andre øger kommunens udgifter til institutioner, service og pleje.

Mange danske kommuner er udfordrede i forhold til at omsætte visioner til virkelighed og skabe lokal udvikling og branding. Beslutningstagerne risikerer at træffe de forkerte valg, hvis ikke de har et klart overblik over kommunens eller et udvalgt områdes potentialer, og hvilke ejendomstyper, boliger, erhverv, detail, der vil blive efterspurgt de kommende tre til ti år.

For at sikre, at kommuners strategi og vision tager højde for en kommende borgerudvikling, er det vigtigt at sikre sig valid viden og data, der kan belyse om, der er sammenhæng mellem en planlagt udvikling og de ønsker og resurser som kommunens fremtidige borgere vil kræve. Her tænkes der både på den fysiske planlægning af boligområder og resurseallokering til f.eks. pleje og boligsikring. Vil udviklingen betyde, at der skal bygges/rives skoler ned? Skal der bygges små eller store boliger? Kan vi forvente øgede kommunale udgifter til borgerne fremover?

En sådan viden kan Exometric levere på baggrund af sin dybe viden om dels den historiske markedsudvikling, dels den fremtidige udvikling og efterspørgsel. Exometrics uvildige analyser bidrager med opdateret og præcis viden om, hvad der skal til for at styrke et områdes/en kommunes økonomiske bæredygtigheden inden for boliger og erhvervsejendomme.

Analyserne udføres med afsæt i Exobase, et avanceret database- og analyseværktøj udviklet af Exometric og specialiseret i markedet for udvikling af boliger, erhvervs- og detailejendomme.

Exometric indsamler løbende oplysninger i samtlige 98 kommuner i Danmark. På grund af København Kommunes størrelse inddeles hovedstaden i 16 selvstændige underdistrikter, som kan analyseres individuelt. Aarhus inddeles i 9 underdistrikter, og Exometric arbejder også at inddeling af Aalborg og Odense i en række underdistrikter.

Sideløbende gennemfører Exometric hver halve år landsdækkende markedsanalyser og interviewer løbende over 20.000 husstande over hele landet. På den måde genereres unik indsigt i danske husstandes fremtidige intentioner relateret til deres boligsituation.

En analyse fra Exometric kan derfor give værdifuld viden og indsigt i den enkelte kommunes plan og budgetforudsætninger, og være et operationelt værktøj i arbejdet med udvikling af og drift i de enkelte kommuner.


Exobase kommune

exo-kommuneExobase er Exometric’s egenudviklede database og analyseværktøj. Teknologien bag gør os i stand til at indsamle og fusionere store datamængder og levere relevante informa-tioner på alle vigtige parametre. På baggrund af vores historiske analysedata, kan vi meget præcist udvælge de rette respondenter til vores markeds-interviews og opnå en høj kvalitet samt en stor validitet i vores markedsanalyser.

Exobase’s analyseværktøj gør os i stand til at kontrollere og kvalitetssikre vores markedsinterviews op mod faktuelle data, og dermed opnå en sikkerhed i datagrundlaget, der er unik. Med de avancerede algoritmer i Exobase, der fusionerer tusindvis af datapunkter og interviews, kan vores analytikere generere analyser, der giver et retvisende billede af den fremtidige udvikling i et område, et projekt, efterspørgslen i en målgruppe, eller et prisniveau.

Exobase Kommune fusionerer store mængder data om borgerne i alle danske
kommuner. Data om boligmarkedet, erhvervsudvikling og detailudviklingen
udgør grundlaget for avancerede analyser.


Udvalg af analyser vi tilbyder
Analyse i forbindelse med udvikling af byområder

Analyser af potentialet ved grundsalg, og ved udstykning

Analyse til grundlag for budgettering af borgerservice.

Analyser ved markedsføring af kommuner og ved borgerrekruttering.

Vil du vide mere?

Kontakt
Jesper Wagner
M: jwa@exometric.com
T: 53 69 55 19

del siden

Kontakt
Nikolaj Pfeiffer
Direktør
npf@exometric.com
Tlf. (+45) 29 38 74 80

Exometric er medlem af