Exometric
Exometric er et selvstændigt selskab i NRGi Rådgivning gruppen og er specialiseret i arbejdet med analyse og rådgivning inden for fast ejendom og byudvikling.

NRGi er et af Danmarks største energiselskaber med ca. 1.100 medarbejdere og ca. 210.000 andelshavere.

NRGi og Smart City
Skabelsen af smartere byer og omstillingen til et mere intelligent og bæredygtigt samfund er ikke blot et interesseområde for NRGi, men en fundamental del af virksomhedens mission.

NRGi Rådgivning er et selskab i NRGi koncernern der ejer en palette af virksomheder der arbejder med rådgivning, inden for bygge- og ejendomsbranchen og den offentlige sektor.
Læs mere om vores søsterselskaber: Kuben Management I EBAS I VEKSØ I EL:CON

Om Exometric
Exometric er en rådgivervirksomhed, der leverer potentialevurderinger og analyser, baseret på datafusion samt markedsinterviews.

Exometric leverer uvildige analyser og rådgivning, der giver unik indsigt i forbrugere og virksomheders intentioner om fremtidige handlinger, og dokumenterer den historiske udvikling.

Vi får vores viden fra egenudviklede databaser, der henter informationer fra op til 15 forskellige kilder, samfundsøkonomiske kilder, samfundsøkonomiske fremskrivninger samt tusinder af interviews med danske husstande og virksomheder.

Vores analyser er skræddersyet til den specifikke opgave, og er altid baseret på historiske data i kombination med prognosticering af den fremtidige udvikling.

Exometric rapporten
En Exometric rapport er en unik rapport udarbejdet til den enkelte kunde, ud fra konkrete ønsker og behov.

Rapporten er en præsentation af faktuelle forhold og vurderinger af fremtidige forhold, udarbejdet af vores erfarne og specialiserede analytikere.

Rapporten leveres som en digital rapport. Vurderinger og konklusioner præsenteres af vores analytikere.

Exobase
Analyserne er baseret på primære, sekundære og tertiære datakilder, så som historiske data, statistiske fremskrivninger, markedsanalyser samt online og direkte interviews med relevante målgrupper.

Alle datakilder fusioneres i vores egenudviklede Exobase hvor vi har adgang til meget store historiske datamængder og avancerede værktøjer til datafusion.

Vores analytikere fusionerer rapportspecifikke data op mod vores Exobase, hvor avancerede algoritmer gør dem i stand til med meget stor nøjagtighed at analysere og vurdere de rapportspecifikke spørgsmål.

del siden

Kontakt
Nikolaj Pfeiffer
Direktør
npf@exometric.com
Tlf. (+45) 29 38 74 80

Exometric er medlem af