Dronebillede af Aarhus
Udforsk den nyeste udgave af

Kommunerapporten 2023

Fremtidens ændrede boligbehov - hvem skal vi bygge til? Vores rapport indeholder data fra interviews af borgere i alle landets kommuner, og giver indblik i de overordnede tendenser i og på tværs af kommunerne.

Hent Kommunerapport 2023

Vi omsætter data til viden

Vi leverer uvildige analyser, der giver unik indsigt i forbrugeres og virksomheders intentioner om fremtidige handlinger relateret til fast ejendom.

Generelle data og informationer er der oceaner af. Udfordringen er at finde de rigtige data, opstille de rigtige beregninger og kombinere dem med kvalitative data, der vedrører det præcise projekt.

Vi får vores viden fra egenudviklede databaser, der henter informationer fra en lang række forskellige kilder, fremskrivninger samt tusinder af interviews med danske husstande og virksomheder.

Exometrics rapporter er skræddersyet til den specifikke opgave, og udarbejdes ved brug af historisk data i kombination med prognosticering af den fremtidige udvikling, samt interviews med et repræsentativt udvalg af landets befolkning. De stigende og mere differentierede præferencer og behov hos de danske borgere skaber øget kompleksitet i planlægningen af boligbehov, samt efterspørgslen efter tilhørende serviceydelser. 

Vi har samlet al viden i vores egenudviklede database og analyseværktøj, Exobase, der løbende opdateres med markedsdata fra en lang række forskellige datakilder, fremskrivninger og prognoser samt tusinder af interviews med husstande, som gennemføres i alle landets 98 kommuner hvert kvartal.

Læs om Exobase