Få mere viden om..

Udvikling af byer og bydele

Aarhus midtby og kollektiv trafik set fra oven

Nye byområder skyder op

I mange kommuner arbejdes der i disse år intenst på at udvikle både nye og eksisterende boligkvarterer, forstæder og bydele med henblik på at sikre vækst og tilflytning og på at styrke kommunens fremtidige struktur og udvikling.

Men hvis visionerne skal omsættes til virkelighed, kræves der stor indsigt i de nye byområders potentialer. Det giver derfor værdifuld indsigt at teste udviklingskonceptet og undersøge, hvordan efterspørgslen vil være efter den planlagte udvikling.

Tænk projektet som en helhed

For at få succes med store udviklingsprojekter, som vi kender fra blandt andet Carlsberg Byen, Nordhavn i København og havnen i Aarhus, kræver det, at man tænker i helheder.

Det kræver, at man kender de fremtidige beboere og handlende og hvad, der er et passende prisniveau. På den måde kan man finde svar på, hvad der skal til, for at gøre den fremtidige bydel eller forstad attraktiv for potentielle tilflyttere og skabe et beslutningsgrundlag for at sammensætte det rette mix af boliger, erhverv og detail.

Aarhus midtby og dome set fra vandet

Vores viden giver dig indsigt

På baggrund af vores dybe viden om den historiske markedsudvikling, den fremtidige udvikling og efterspørgslen kan Exometrics analyser bidrage med præcis viden om, hvad der skal til for at styrke et område inden for boliger og erhvervsejendomme.

Et validt datagrundlag

Analyserne udføres med afsæt i Exobase, der er vores egenudviklede database- og analyseværktøj. 

Exometric indsamler løbende oplysninger om samtlige 98 kommuner i Danmark gennem interviews med danske husstande.  

Giv beslutningstagere et kvalificeret grundlag

Med en byanalyse fra Exometric får beslutningstagere et kvalificeret grundlag til at forstå potentialet i et byområde eller en kommune.

Analysen giver samtidig et klart billede af de bedst mulige betingelser for udvikling i et givent område. Analysen kan også bruges til at afprøve projektidéer og cases. Endelig kan en analyse bruges som et vigtigt input til en investeringsstrategi.

Datagrundlag med høj kvalitet og validitet

Vores analyser tager afsæt i Exobase, der er navnet på vores egenudviklede database og analyseværktøj. Den gør os i stand til at indsamle og fusionere store datamængder og levere relevante informationer på alle vigtige parametre.

På baggrund af vores historiske analysedata, kan vi meget præcist udvælge de rette respondenter til vores markedsinterviews og opnå en høj kvalitet samt en stor validitet i vores markedsanalyser.

Analyseværktøjet i Exobase gør os i stand til at kontrollere og kvalitetssikre vores markedsinterviews op mod faktuelle data, og dermed opnå en sikkerhed i datagrundlaget, der er unik.

Skræddersyet analyser

Vi skræddersyer vores analyser til dit projekt, og kan f.eks. tilbyde en områdeanalyse til kommunal planstrategi, analyse af forudsætninger ved lokalplanlægning eller til brug ved investorrekruttering. 

Vil du vide mere om hvordan vi kan hjælpe dig med dit projekt?

Ræk ud til os!