Vores database- og analyseværktøj

Exobase

Blegdamsvej, København N

Hvad er Exobase?

Exobase er navnet på vores egenudviklede database- og analyseværktøj. Den gør os i stand til at indsamle og fusionere store datamængder og levere relevante informationer på alle vigtige parametre.

Datagrundlag med høj kvalitet og validitet

På baggrund af vores historiske analysedata kan vi meget præcist udvælge de rette respondenter til vores markedsinterviews og opnå en høj kvalitet samt en stor validitet i vores markedsanalyser.

Analyseværktøjet i Exobase gør os i stand til at kontrollere og kvalitetssikre vores markedsinterviews op imod faktuelle data og dermed opnå en sikkerhed i datagrundlaget, der er unik.

Exobase opdateres løbende ved frigivelse af data fra en lang række datakilder, samt vores interviews med husstande i alle landets kommuner.

Vi gennemfører mere end 11.000 interviews med husstande i alle landets 98 kommuner hvert år med fokus på husstandenes nuværende og fremtidige ønskede boligsituation, bolig- og områdepræferencer samt deres betalingsvillighed. Der tilføjes løbende nye relevante og spændende dashboards.

Exobase kan således give unikke indsigter om fremtidens boligmarked og nuancere borgernes bevægelsesmønstre samt præferencer relateret
til boligen og dens område.

Sådan fungerer Exobase

Exobase Step1
Exobase Step2 02
Exobase Step3 03
Exobase Step4 04

Exobase indeholder unikt landsdækkende analysedata

 • Kommuners historiske og fremtidige befolkningsudvikling.
 • Den demografiske sammensætning af befolkningen i et område opdelt på alle danske kommuner.
 • Udviklingen i søgningen til kommunen og bydele i de større byer, samt flyttemønstre til/fra kommunen.
 • Boligkoncentrationen i kommuner og bydele i de større byer.
 • Udbudspriser på lejligheder, rækkehuse og villaer fordelt på kommuner og bydele.
 • Realiserede priser på lejligheder, rækkehuse og villaer fordelt på kommuner og bydele.
 • Udviklingen i antal solgte lejligheder, rækkehuse og villaer over tid.
 • Prisaccelerationen for lejligheder villaer, rækkehuse og villaer.
 • Udviklingen i liggetider for lejligheder, rækkehuse og villaer.
 • Den gennemsnitlige pris, som personer, der søger en bolig i et område, er villige til at betale for en lejlighed, rækkehus eller villa - opdelt på eje- og lejeboliger.
 • Prognose for de danske husstandens betalingsvillighed.
 • Trendlinjer i forhold til boligmarkedets prisudvikling over længere årrækker og beregning af stigningstakter.
 • De danske husstandes boligpræferencer inden for bæredygtighed og bofællesskaber.
Exobase

Få adgang til Exobase

Exobase er en abonnementsløsning. Vi tilbyder flere forskellige abonnementer, afhængig af dit behov. 

Exobase platformen kan tilgås her:

Vil du vide mere om Exobase?

Ønsker du en præsentation af Exobase eller har du spørgsmål til databasen? Kontakt Nikolaj og høre nærmere.