Vi omsætter data til viden

Om Exometric

Blegdamsvej

Vi er specialister i viden

Vi er en rådgivningsvirksomhed, der leverer uvildige analyser, som giver unikke indsigter, relateret til fast ejendom, baseret på datafusion og markedsinterviews.

Exometric har gennemført interviews med danske borgere i mere end 10 år, der blandt andet har fokus på de danske husstandens både nuværende og fremtidige boligsituation, og dermed ønsker til deres næste boligtype, betalingsvillighed, vigtige parameter for boligen samt præferencer til boligområdet.

Vi får vores viden fra vores egenudviklede database, Exobase, der henter information fra en lang række forskellige datakilder, prognoser samt tusinder af interviews med husstande. 

Vores analyser skræddersys til den specifikke opgave, der kan give unik indsigt i forbrugeres intentioner om fremtidige handlinger, samt er baseret på historiske data i kombination med prognosticering af den fremtidige udvikling.

NRGi's domicil på Dusager 22 i Aarhus Nord

En del af noget større

Exometric blev etableret i 2013, og blev i 2017 en del af NRGI-koncernen og Kuben Management A/S.

Kuben Management A/S er landets største dedikerede bygherre-rådgivningsvirksomhed, der rådgiver både investorer, almene og offentlige bygherrer - lige fra de tidligere idéer til det færdige byggeri.

Kuben Management bygger for alle - og mener at sammen skaber vi et bygget miljø, hvor mennesker kan trives og lykkes. Derfor siger
vi: Sammen bygger vi fremtiden.

En del af NRGi-koncernen 

NRGI er ejet af 235.000 andelshavere og beskæftiger 1.650 kompetente og engagerede medarbejdere, som med både hænder og viden bidrager til et grønnere og et mere velfungerende Danmark - på kort og på lang sigt.

NRGi-koncernen ejer en palette af virksomheder, der arbejder med rådgivning inden for bygge- og ejendomsbranchen og den offentlige sektor.

Det kan Exometric hjælpe med