Exometric
Exometric er en selvstændig enhed i Kuben Management som er et selskab i NRGi-koncernen og er specialiseret i arbejdet med analyse og rådgivning inden for fast ejendom og byudvikling.

NRGi er et af Danmarks største energiselskaber med ca. 1.500 medarbejdere og ca. 210.000 andelshavere.

NRGi og Smart City
Skabelsen af smartere byer og omstillingen til et mere intelligent og bæredygtigt samfund er ikke blot et interesseområde for NRGi, men en fundamental del af virksomhedens mission.

NRGi-koncernen ejer en palette af virksomheder, der arbejder med rådgivning inden for bygge- og ejendomsbranchen og den offentlige sektor.
Læs mere om nogle af selskaberne: Kuben Management I EBAS I  I EL:CON

Om Exometric
Exometric er en rådgivningsvirksomhed, der leverer potentialevurderinger og analyser baseret på datafusion og markedsinterviews.

Exometrics uvildige analyser og rådgivning giver unik indsigt i forbrugere og virksomheders intentioner om fremtidige handlinger og dokumenterer den historiske udvikling.

Vi får vores viden fra egenudviklede databaser, der henter information fra op til 15 forskellige kilder, samfundsøkonomiske kilder, samfundsøkonomiske fremskrivninger samt tusinder af interviews med danske husstande og virksomheder.

Vores analyser er skræddersyet til den specifikke opgave og er altid baseret på historiske data i kombination med prognosticering af den fremtidige udvikling.

Exometric rapporten
En Exometric-rapport er en unik rapport udarbejdet til den enkelte kunde ud fra konkrete ønsker og behov.

Rapporten er en præsentation af faktuelle forhold og vurderinger af fremtidige forhold udarbejdet af vores erfarne og specialiserede analytikere.

Rapporten leveres både som en digital og en trykt rapport. Vurderinger og konklusioner præsenteres af vores analytikere.

Exobase
Analyserne er baseret på primære, sekundære og tertiære datakilder, så som historiske data, statistiske fremskrivninger, markedsanalyser samt online og direkte interviews med relevante målgrupper.

Alle datakilder fusioneres i vores egenudviklede Exobase, hvor vi har adgang til meget store historiske datamængder og avancerede værktøjer til datafusion.

Vores analytikere fusionerer rapportspecifikke data op imod vores Exobase, hvor avancerede algoritmer gør dem i stand til med meget stor nøjagtighed at analysere og vurdere de rapportspecifikke spørgsmål.

del siden

Kontakt
Nikolaj Pfeiffer
Direktør
npf@exometric.com
Tlf. (+45) 29 38 74 80

Exometric er medlem af