Vi omsætter data til viden

Om Exometric

Medarbejdere i mødelokale står og taler og kigger på hinanden

Vi er specialister i viden

Vi er en rådgivningsvirksomhed, der leverer potentialevurderinger og analyser baseret på datafusion og markedsinterviews.

Vores uvildige analyser og rådgivning giver unik indsigt i forbrugere og virksomheders intentioner om fremtidige handlinger og dokumenterer den historiske udvikling.

Vi får vores viden fra egenudviklede databaser, der henter information fra op til 15 forskellige kilder, samfundsøkonomiske kilder, samfundsøkonomiske fremskrivninger samt tusinder af interviews med danske husstande og virksomheder.

Vores analyser er skræddersyet til den specifikke opgave og er altid baseret på historiske data i kombination med prognosticering af den fremtidige udvikling.

NRGi's domicil på Dusager 22 i Aarhus Nord

En del af noget større

Exometric er en selvstændig enhed i Kuben Management som er et selskab i NRGi-koncernen og er specialiseret i arbejdet med analyse og rådgivning inden for fast ejendom og byudvikling.

NRGi er et af Danmarks største energiselskaber med ca. 1.500 medarbejdere og ca. 210.000 andelshavere.

NRGi og Smart City

Skabelsen af smartere byer og omstillingen til et mere intelligent og bæredygtigt samfund er ikke blot et interesseområde for NRGi, men en fundamental del af virksomhedens mission.

NRGi-koncernen ejer en palette af virksomheder, der arbejder med rådgivning inden for bygge- og ejendomsbranchen og den offentlige sektor.