Få mere viden om...

Udvikling af erhvervsejendomme

Solnedgang

Et marked i forandring

Kontormarkedet er i opbrud. Virksomhederne og deres medarbejdere får nye behov i forlængelse af, at vores måde at arbejde på, ændrer sig. Der stilles store krav i forhold til optimering og udvikling - hvad enten det drejer sig om kontorejendomme, det lokale udvalg af forretninger og dagligvarebutikker, et lokalcenter i provinsen, et destinationsindkøbscenter eller et centerområde for butikker.

Det betyder, at mange innovative koncepter i disse år skyder op, og det stiller nye krav til udvikling af både nye og eksisterende ejendomme, blandt andet hvad angår indretning, serviceniveau, miljøcertificering, parkeringsmuligheder samt kontraktslige forpligtelser.

Få indsigt i markedet

Vi leverer uvildige markedsanalyser af kontorejendomme i forbindelse med transaktioner, projektudvikling samt udlejning og eventuel konvertering.

I udarbejdelsen af den enkelte analyse gennemfører Exometric konkrete markedsanalyser af den enkelte ejendom og det område, hvor den er placeret, gennem analyse af kundegrundlaget og interview med relevante beslutningstager blandt potentielle brugere. 

Vi indsamler ligeledes data om forbrugernes fremtidige efterspørgsel inden for detailudvalg er det muligt at definere forudsætningerne for, hvordan et detailprojekt eller et eksisterende center opnår kommerciel succes.

Derved kan potentialet for at reducere tomgang og udvikle en detailejendom afdækkes samtidig med, at risikoen belyses og begrænses.

Mennesker går i gågaden i Odense midtby

Vi skræddersyer analysen

Vi leverer uvildige markedsanalyser inden for erhvervsejendomme, og tilpasser analysen til din problemstilling, og vurderer potentialet både i forbindelse med investering i eksisterende ejendomme og i forbindelse med nybyggeri samt ved udvikling af større områder og bydele.

I en analyse kan vi f.eks. give indsigt i hvilke typer virksomheder, der kan være interesseret i den pågældende ejendom eller lokaler, hvor de kan rekrutteres, og hvilke parametre, der er afgørende for de potentielle lejere.

Dette kombineres med et klart overblik over den forventede fremtidige udvikling af det pågældende område. På den måde kan investoren tilpasse ejendommen til målgruppens ønsker og optimerer koncepter og markedsføring af ejendommen.

Vi kan levere analyser af ejendomme i forskellige moduler afhængig af kundens behov.

Et vigtigt værktøj

En analyse fra Exometric giver konkret viden om aktuelle og fremtidige markedsforhold og er en uvildig dokumentation til brug i dialogen med myndigheder, samarbejdspartnere og investorer.

Samtidig kan analysen bruges som et vigtigt værktøj i forbindelse med en erhvervsmæglers salgs- og udlejningsarbejde, da den giver direkte anvendelig viden om potentielle lejere og markedsforhold.

Vil du vide mere om erhvervsejendomme?

Så ræk ud til os - vi er klar på at besvare dine spørgsmål.