Få mere viden om...

Kommuneanalyser

Aalborg havnefront

Nedbryd kompleksiteten

Stadig større og til stadighed mere differentierede ønsker og krav fra borgere gør det mere kompliceret at planlægge, hvem der fremadrettet vil bo i de enkelte kommuner.

Nogle målgrupper flytter ud, mens nye kommer til. Nogle befolkningsgrupper efterspørger andre typer boliger end de nuværende, og det skaber et behov for arbejdet med flyttekæder og rotation i boligmassen.

Fra vision til virkelighed

Mange danske kommuner er udfordrede i forhold til at omsætte visioner til virkelighed og skabe lokal udvikling og branding.

Beslutningstagerne risikerer at træffe de forkerte valg, hvis ikke de har et klart overblik over kommunens eller et udvalgt områdes potentialer, og hvilke ejendomstyper, boliger, erhverv og detail, der vil blive efterspurgt i fremtiden.

For at sikre at kommuners strategi og vision tager højde for en kommende borgerudvikling, er det vigtigt at indhente valid viden og data, der kan belyse, om der er sammenhæng mellem en planlagt udvikling og de ønsker og ressourcer, som kommunens nuværende og fremtidige borgere vil kræve.

Her tænkes der både på den fysiske planlægning af boligområder og ressource-allokering til f.eks. pleje og boligsikring. Vil udviklingen betyde, at der skal bygges/rives skoler ned? Skal der bygges små eller store boliger? Kan vi forvente øgede kommunale udgifter til borgerne fremover? 

Kysten

Landsdækkende markedsanalyser

På baggrund af vores dybe viden om dels den historiske markedsudvikling, dels den fremtidige udvikling og efterspørgsel kan vi levere analyser, der kan give værdifuld viden og indsigt i den enkelte kommunes plan og budgetforudsætninger og være et operationelt værktøj i arbejdet med udvikling af og drift i de enkelte kommuner.

Vi tilpasser rapporten til netop din kommunes problemstilling, og kan f.eks. udarbejde:  

  • Bosætningsanalyser, ekstern og intern bosætning
  • Analyse i forbindelse med udvikling af byområder
  • Analyser af potentialet ved grundsalg, og ved udstykning
  • Analyse til grundlag for budgettering af borgerservice
  • Målgruppeanalyser og markedsføringsanalyser
  • Markedsanalyser til brug for investorrekruttering

Vores analyser bidrager med opdateret og præcis viden om, hvad der skal til for at styrke et områdes/en kommunes økonomiske bæredygtighed inden for boliger og erhvervsejendomme.

Hvert år udgiver vi en kommunerapport, der er baseret på hvem skal kommunerne bygge til?  

Den fremtidige udvikling i samfundet kræver indsigt og forståelse af de stigende og mere differentierede præferencer og behov hos de danske borgere, der skaber øget kompleksitet i planlægningen af boligudbuddet.  

Læs mere om Kommunerapporten 2023 herunder. 

Kampen om borgerne - Hent vores rapport med interviews af borgere i alle landets kommuner, og få indblik i de overordnede tendenser i og på tværs af kommunerne.

Hent Kommunerapporten 2023
Boligblok med almene boliger ved skumringstid med en bus på vejen foran bygningen

Almene boliger

Begrebet “almen bolig” er en samlebetegnelse for tre forskellige boligtyper, nemlig almene familieboliger, almene ældreboliger og almene ungdomsboliger.

Alment støttet byggeri opføres som udgangspunkt med offentlig støtte for at sikre boliger til en husleje, som den brede del af befolkningen kan betale.

Planloven giver kommuner planlægningsret

Ifølge planloven har kommunerne ret til at kræve en vis andel almene boliger i nye boligområder.

I mange kommuner kan almene boliger være et godt værktøj til at skabe bydele med blandede ejerformer; private lejeboliger, ejerboliger og almene boliger tæt integreret. Årsagen er blandt andet et kommunalt ønske om byer i bedre social balance gennem blandede boligområder.

Som en del af en kommuneanalyse har vi ligeledes mulighed for at undersøge potentialet for almene boliger. 

Exobase - et avanceret database- og analyseværktøj

Exobase - et avanceret database- og analyseværktøj

Analyserne udføres med afsæt i Exobase, et avanceret database- og analyseværktøj udviklet af Exometric, som er specialiseret i markedet for udvikling af boliger. Teknologien bag gør os i stand til at indsamle og fusionere store datamængder og levere relevante informationer på alle vigtige parametre.

Vi gennemfører mere end 11.000 interviews med husstande i alle landets 98 kommuner hvert kvartal med fokus på husstandenes nuværende og fremtidige ønskede boligsituation, bolig- og områdepræferencer samt deres betalingsvillighed. 

Exobase kan således give unikke indsigter om fremtidens boligmarked og nuancere borgernes bevægelsesmønstre samt præferencer relateret
til boligen og dens område.

Læs mere om Exobase

Vil du vide mere om analyser og rådgivning til kommuner og myndigheder?

Ræk ud til os!