Boligejendomme

Ved investering i en eksisterende boligejendom eller udvikling af et boligprojekt er der mange ubekendte faktorer, men med en dyb indsigt i både den historiske markedsudvikling, den fremtidige udvikling og efterspørgslen i markedet, bliver det muligt at optimere afkastet i investeringen og samtidigt begrænse risikoen.

Exometric leverer uvildige markedsanalyser både i forbindelse med investering i eksisterende boligejendomme og i forbindelse med udvikling af boligejendomme såvel som nybyggeri samt ved udvikling af større områder og bydele.

Analyserne udføres med afsæt i Exobase, Danmarks mest avancerede analyseværktøj specialiseret i fremtidens boligmarked. Hvert halve år gennemfører Exometric landsdækkende markedsanalyser, hvor vi interviewer over 20.000 husstande over hele landet og genererer unik indsigt i deres fremtidige intentioner relateret til deres boligsituation.

En analyse af et boligprojekt allerede i planlægningsfasen kan være et værktøj, der kan være med til at sikre, at de endelige boliger fremstår så attraktive som muligt i forhold til kommende beboere. Dermed bidrager analysen til at sikre projektets økonomiske bæredygtighed i form af lavere risiko og højere afkast.

Vurderingen vil give et billede af relevante målgruppers evne og vilje til at betale for enten at eje eller leje en bolig i en konkret ejendom samt de forskellige forventninger til blandt andet størrelse og konfiguration af kommende boliger. Exometric leverer i den sammenhæng blandt andet oplysninger om potentielle målgruppers ønsker i forhold til størrelse, antal værelser og krav til udendørsarealer. Analyserne afdækker samtidig, hvor mange, der vil søge til et givent område og giver et billede af kommende prispunkter og den fremtidige efterspørgsel på eksempelvis rækkehuse, lejligheder og villaer i dette område.

I udarbejdelsen af de enkelte analyser gennemfører Exometric, ud over de landsdækkende analyser, konkrete markedsanalyser, hvor den enkelte ejendom testes op imod relevante målgrupper og deres opfattelse af et bestemt projekt eller koncept dokumenteres.

Hvis det ønskes, udarbejdes analyserne i flere moduler, der følger workflowet i beslutningsprocessen eller udviklingen af projektet, fra fastlæggelse af investeringsstrategien til markedsføring af den enkelte ejendom. En analyse fra Exometric kan både være et værktøj, der giver ny viden og en uvildig dokumentation af markedsforhold til brug i dialogen med myndigheder og samarbejdspartnere.
 


Exobase bolig

Exobase er Exometrics egenudviklede database- og analyseværktøj. Teknologien bag gør os i stand til at indsamle og fusionere store datamængder og levere relevante informationer på alle vigtige parametre. På baggrund af vores historiske analysedata kan vi meget præcist udvælge de rette respondenter til vores markeds-interviews og opnå en høj kvalitet samt en stor validitet i vores markedsanalyser.

Exobases analyseværktøj gør os i stand til at kontrollere og kvalitetssikre vores markedsinterviews op imod faktuelle data og dermed opnå en sikkerhed i datagrundlaget, der er unik. Med de avancerede algoritmer i Exobase, der fusionerer tusindvis af datapunkter og interviews, kan vores analytikere generere analyser, der giver et retvisende billede af den fremtidige udvikling i et område, et projekt, efterspørgslen i en målgruppe eller et prisniveau.

Exobase Bolig er Danmarks mest avancerede vidensbase om fremtidens boligmarked.
Vi fusionerer historiske data om boligmarkedet, boligkøbere og lejere
med markedsanalyser og data fra mange forskellige datakilder.


Udvalg af analyser vi tilbyder
Potentialevurderinger
Koncepttests
Områdeanalyser
Porteføljeanalyser
Markedsføringsanalyse
Konsulentopgaver

Vil du vide mere?

Kontakt
Nikolaj Pfeiffer
M: npf@exometric.com
T: 29 38 74 80

Share this Post

Kontakt
Nikolaj Pfeiffer
Direktør
npf@exometric.com
Tlf. (+45) 29 38 74 80

Exometric er medlem af