Byudvikling

Udvikling af byer og bydele

I mange kommuner arbejdes der i disse år intenst på at udvikle både nye og eksisterende boligkvarterer, forstæder og bydele med henblik på at sikre vækst og tilflytning og på at styrke økonomien i kommunekasserne. Men hvis visionerne skal omsættes til virkelighed, kræves der stor indsigt i de nye byområders potentialer. Som udgangspunkt bør man teste sit koncept og undersøge, om der overhovedet er efterspørgsel efter den planlagte udvikling.

Fot at få succes med store udviklingsprojekter, som vi kender fra blandt andet Carlsberg Byen, Nordhavn i København og havnen i Aarhus, kræver det, at man tænker i helheder. Det kræver, at man kender de fremtidige beboere og handlende og hvad, der er et passende prisniveau. På den måde kan man finde svar på, hvad der skal til, for at gøre den fremtidige bydel eller forstad attraktiv for potentielle tilflyttere og skabe et beslutningsgrundlag for at sammensætte det rette mix af boliger, erhverv og detail.

En sådan viden kan Exometric levere på baggrund af sin dybe viden om den historiske markedsudvikling, den fremtidige udvikling og efterspørgslen. Exometrics uvildige analyser bidrager med opdateret og præcis viden om, hvad der skal til for at styrke et områdes/en kommunes økonomiske bæredygtighed inden for boliger og erhvervsejendomme.

Analyserne udføres med afsæt i Exobase, et avanceret database- og analyseværktøj udviklet af Exometric og specialiseret i markedet for udvikling af boliger, erhvervs- og detailejendomme.

Exometric indsamler løbende oplysninger i samtlige 98 kommuner i Danmark. På grund af København Kommunes størrelse inddeles hovedstaden i 16 selvstændige underdistrikter, som kan analyseres individuelt. Aarhus inddeles i 9 underdistrikter, og aktuelt arbejder Exometric på også at inddele Aalborg og Odense i en række underdistrikter.

Med en byplanlægningsanalyse fra Exometric får beslutningstagere et kvalificeret grundlag til at udnytte uforløst potentiale i et område/kommune. Analysen giver samtidig et klart billede af de bedst mulige betingelser for vækst, både i volumen og priser, i et givent område. Omvendt forebygges dyre fejlinvesteringer. Analysen kan også bruges til at afprøve projektidéer og cases. Endelig kan en analyse bruges som et vigtigt input til en investeringsstrategi.


Exobase bolig

Exobase er Exometrics egenudviklede database- og analyseværktøj. Teknologien bag gør os i stand til at indsamle og fusionere store datamængder og levere relevante informationer på alle vigtige parametre. På baggrund af vores historiske analysedata, kan vi meget præcist udvælge de rette respondenter til vores markeds-interviews og opnå en høj kvalitet samt en stor validitet i vores markedsanalyser.

Exobases analyseværktøj gør os i stand til at kontrollere og kvalitetssikre vores markedsinterviews op mod faktuelle data og dermed opnå en sikkerhed i datagrundlaget, der er unik. Med de avancerede algoritmer i Exobase, der fusionerer tusindvis af datapunkter og interviews, kan vores analytikere generere analyser, der giver et retvisende billede af den fremtidige udvikling i et område, et projekt, efterspørgslen i en målgruppe eller et prisniveau.

Exobase Bolig er Danmarks mest avancerede vidensbase om fremtidens boligmarked.
Vi fusionerer historiske data om boligmarkedet, boligkøbere og lejere
med markedsanalyser og data fra mange forskellige datakilder.


Udvalg af analyser vi tilbyder
Områdeanalyser kommunal planstrategi

Analyse af forudsætninger ved lokalplanlægning

Analyse til brug ved investorrekruttering

Konsulentopgaver

 

del siden

Kontakt
Nikolaj Pfeiffer
Direktør
npf@exometric.com
Tlf. (+45) 29 38 74 80

Exometric er medlem af