Få online adgang til unikke landsdækkende analysedata om investering i boligejendomme og udvikling af boligprojekter.

KONTAKT OS OG HØR MERE

Få online adgang til unikke landsdækkende analysedata om investering i boligejendomme og udvikling af boligprojekter.

 • Kommuners og områders historiske og fremtidige befolkningsudvikling.
 • Vækstindeks for kommuner og bydele i de større byer.
 • Boligkoncentrationen i kommuner og bydele.
 • Realiserede priser på villaer, rækkehuse og lejligheder fordelt på kommuner og bydele.
 • Prisaccelerationen for villaer, rækkehuse og lejligheder.
 • Udviklingen i liggetider for villaer, rækkehuse og lejligheder.
 • Udviklingen i antal solgte villaer, rækkehuse og lejligheder over tid.
 • Udviklingen i antal personer, der søger til et område.
 • Oversigt over, hvor de personer, der overvejer flytning til et givent område, bor i dag.
 • Den gennemsnitlige pris, som personer, der søger en bolig i et område, er villige til at betale for en villa, et rækkehus eller en lejlighed. Opdelt i ejerboliger og lejerboliger.
 • Den gennemsnitlige pris, som de 25% mest betalingsvillige personer, der søger en bolig i et område, er villige til at betale for en villa, et rækkehus eller en lejlighed. Opdelt i ejerboliger og lejerboliger.
 • Den demografiske sammensætning af befolkningen i et område opdelt på alle danske kommuner.
 • Kommende behov for boliger set som sammenligning mellem boligmassen, boligkoncentrationen og befolkningsudviklingen.
 • Planlagte boligprojekter opdelt efter type, omfang og forventet indflytningsdato.
 • Gap-analyse af priser beregnet som forskellen mellem de realiserede priser og de priser, som personer, der søger en bolig i et område, er villige til at betale for en villa, et rækkehus eller en lejlighed. Opdelt i ejerboliger og lejerboliger.
 • Trendlinjer – boligmarkedets prisudvikling over længere årrækker og beregning af stigningstakster.
 • Flyttemønstre ind og ud af kommuner fordelt på alder.
 • Pendling mellem kommuner.
 • GAP analyse mellem nybyggeri og kapacitetsbehov.


Kontakt os og få en præsentation af Exobase Online

Nikolaj Pfeiffer

T: 29 38 74 80
M: npf@exometric.com

Share this Post

Kontakt
Nikolaj Pfeiffer
Direktør
npf@exometric.com
Tlf. (+45) 29 38 74 80

Exometric er medlem af