Byudvikling

Udvikling af byer og bydele

Aarhus midtby og kollektiv trafik set fra oven

Byudvikling

Nye byområder skyder op

I mange kommuner arbejdes der i disse år intenst på at udvikle både nye og eksisterende boligkvarterer, forstæder og bydele med henblik på at sikre vækst og tilflytning og på at styrke kommunens fremtidige struktur og udvikling.

Men hvis visionerne skal omsættes til virkelighed, kræves der stor indsigt i de nye byområders potentialer. Det giver derfor værdifuld indsigt at teste udviklingskonceptet og undersøge, hvordan efterspørgslen vil være efter den planlagte udvikling.

Tænk projektet som en helhed

Fot at få succes med store udviklingsprojekter, som vi kender fra blandt andet Carlsberg Byen, Nordhavn i København og havnen i Aarhus, kræver det, at man tænker i helheder.

Det kræver, at man kender de fremtidige beboere og handlende og hvad, der er et passende prisniveau. På den måde kan man finde svar på, hvad der skal til, for at gøre den fremtidige bydel eller forstad attraktiv for potentielle tilflyttere og skabe et beslutningsgrundlag for at sammensætte det rette mix af boliger, erhverv og detail.

Aarhus midtby og dome set fra vandet

Vores viden giver dig indsigt

En sådan viden kan Exometric levere på baggrund af sin dybe viden om den historiske markedsudvikling, den fremtidige udvikling og efterspørgslen. Exometrics uvildige analyser bidrager med opdateret og præcis viden om, hvad der skal til for at styrke et område inden for boliger og erhvervsejendomme.

Et validt datagrundlag

Analyserne udføres med afsæt i Exobase, et avanceret database- og analyseværktøj udviklet af Exometric og specialiseret i markedet for udvikling af boliger.

Exometric indsamler løbende oplysninger i samtlige 98 kommuner i Danmark. På grund af de fire største byers befolkningsvækst inddeles hovedstaden, Aarhus, Aalborg og Odense i en række underdistrikter der løbende analyseres.

Giv beslutningstagere et kvalificeret grundlag

Med en byplanlægningsanalyse fra Exometric får beslutningstagere et kvalificeret grundlag til at forstå potentialet i et byområde eller en kommune.

Analysen giver samtidig et klart billede af de bedst mulige betingelser for udvikling i et givent område. Analysen kan også bruges til at afprøve projektidéer og cases. Endelig kan en analyse bruges som et vigtigt input til en investeringsstrategi.

Medarbejder skriver på et whiteboard på den anden side af en glasvæg

Exobase bolig

Exobase er navnet på vores egenudviklede database og analyseværktøj. Den gør os i stand til at indsamle og fusionere store datamængder og levere relevante informationer på alle vigtige parametre.

Datagrundlag med høj kvalitet og validitet

På baggrund af vores historiske analysedata, kan vi meget præcist udvælge de rette respondenter til vores markedsinterviews og opnå en høj kvalitet samt en stor validitet i vores markedsanalyser.

Analyseværktøjet i Exobase gør os i stand til at kontrollere og kvalitetssikre vores markedsinterviews op mod faktuelle data, og dermed opnå en sikkerhed i datagrundlaget, der er unik.

Avancerede algoritmer giver indsigt i fremtidig udvikling

Med de avancerede algoritmer, der fusionerer tusindvis af datapunkter og interviews, kan vores analytikere generere analyser, der giver et retvisende billede af den fremtidige udvikling i et område, et projekt, efterspørgslen i en målgruppe, eller et prisniveau.

Danmarks mest avancerede vidensbase

Exobase Bolig er Danmarks mest avancerede vidensbase om fremtidens boligmarked. Vi fusionerer historiske data om boligmarkedet, boligkøbere og lejere, med markedsanalyser og data fra mange forskellige datakilder.

Udvalg af analyser, vi tilbyder

  • Områdeanalyser kommunal planstrategi
  • Analyse af forudsætninger ved lokalplanlægning
  • Analyse til brug ved investorrekruttering
  • Konsulentopgaver

Vil du vide mere om udvikling af byer og bydele?

Så ræk ud til os - vi er klar på at besvare dine spørgsmål.

Nikolaj Pfeiffer

T:2938 7480 E:npf@exometric.com