Database- og analyseværktøj

Exobase

Ældre bindingsværkshuse med højhus i baggrunden i Odense midtby

Hvad er Exobase?

Exobase er navnet på vores egenudviklede database- og analyseværktøj. Den gør os i stand til at indsamle og fusionere store datamængder og levere relevante informationer på alle vigtige parametre.

Datagrundlag med høj kvalitet og validitet

På baggrund af vores historiske analysedata kan vi meget præcist udvælge de rette respondenter til vores markedsinterviews og opnå en høj kvalitet samt en stor validitet i vores markedsanalyser.

Analyseværktøjet i Exobase gør os i stand til at kontrollere og kvalitetssikre vores markedsinterviews op imod faktuelle data og dermed opnå en sikkerhed i datagrundlaget, der er unik.

Avancerede algoritmer giver indsigt i fremtidig udvikling

Med de avancerede algoritmer i Exobase, der fusionerer tusindvis af datapunkter og interviews, kan vores analytikere generere analyser, der giver et retvisende billede af den fremtidige udvikling i et område, et projekt, efterspørgslen i en målgruppe eller et prisniveau.

Sådan fungerer Exobase

Exobase Step1
Exobase Step2 02
Exobase Step3 03
Exobase Step4 04
Exobase vist på computer

Exobase Online - få online adgang

Få online adgang til unikke landsdækkende analysedata om investering i boligejendomme og udvikling af boligprojekter.

 • Kommuners og områders historiske og fremtidige befolkningsudvikling.
 • Vækstindeks for kommuner og bydele i de større byer.
 • Boligkoncentrationen i kommuner og bydele.
 • Realiserede priser på villaer, rækkehuse og lejligheder fordelt på kommuner og bydele.
 • Prisaccelerationen for villaer, rækkehuse og lejligheder.
 • Udviklingen i liggetider for villaer, rækkehuse og lejligheder.
 • Udviklingen i antal solgte villaer, rækkehuse og lejligheder over tid.
 • Udviklingen i antal personer, der søger til et område.
 • Oversigt over, hvor de personer, der overvejer flytning til et givent område, bor i dag.
 • Den gennemsnitlige pris, som personer, der søger en bolig i et område, er villige til at betale for en villa, et rækkehus eller en lejlighed. Opdelt i ejerboliger og lejerboliger.
 • Den gennemsnitlige pris, som de 25% mest betalingsvillige personer, der søger en bolig i et område, er villige til at betale for en villa, et rækkehus eller en lejlighed. Opdelt i ejerboliger og lejerboliger.
 • Den demografiske sammensætning af befolkningen i et område opdelt på alle danske kommuner.
 • Kommende behov for boliger set som sammenligning mellem boligmassen, boligkoncentrationen og befolkningsudviklingen.
 • Planlagte boligprojekter opdelt efter type, omfang og forventet indflytningsdato.
 • Gap-analyse af priser beregnet som forskellen mellem de realiserede priser og de priser, som personer, der søger en bolig i et område, er villige til at betale for en villa, et rækkehus eller en lejlighed. Opdelt i ejerboliger og lejerboliger.
 • Trendlinjer – boligmarkedets prisudvikling over længere årrækker og beregning af stigningstakster.
 • Flyttemønstre ind og ud af kommuner fordelt på alder.
 • Pendling mellem kommuner.
 • GAP analyse mellem nybyggeri og kapacitetsbehov.

Vil du vide mere om Exobase?

Så ræk ud til os - vi er klar på at besvare dine spørgsmål.

Præsentation af Exobase Online

Hvis du ønsker en præsentation af Exobase Online, kan du også kontakte Nikolaj og høre nærmere.

Nikolaj Pfeiffer

T:2938 7480 E:npf@exometric.com