Udvikling af kommuner

Letbaneområde ved stationen i Odense midtby

Nedbryd kompleksiteten

Stadig større og til stadighed mere differentierede ønsker og krav fra borgere gør det mere kompliceret at planlægge, hvem der fremadrettet vil bo i de enkelte kommuner.

Nogle målgrupper flytter ud, mens nye kommer til. Nogle befolkningsgrupper efterspørger andre typer boliger end de nuværende, og det skaber et behov for arbejdet med flyttekæder og rotation i boligmassen.

Fra vision til virkelighed

Mange danske kommuner er udfordrede i forhold til at omsætte visioner til virkelighed og skabe lokal udvikling og branding.

Beslutningstagerne risikerer at træffe de forkerte valg, hvis ikke de har et klart overblik over kommunens eller et udvalgt områdes potentialer, og hvilke ejendomstyper, boliger, erhverv og detail, der vil blive efterspurgt i fremtiden.

For at sikre at kommuners strategi og vision tager højde for en kommende borgerudvikling, er det vigtigt at indhente valid viden og data, der kan belyse, om der er sammenhæng mellem en planlagt udvikling og de ønsker og ressourcer, som kommunens nuværende og fremtidige borgere vil kræve.

Her tænkes der både på den fysiske planlægning af boligområder og ressource-allokering til f.eks. pleje og boligsikring. Vil udviklingen betyde, at der skal bygges/rives skoler ned? Skal der bygges små eller store boliger? Kan vi forvente øgede kommunale udgifter til borgerne fremover?

Ældre bindingsværkshuse med højhus i baggrunden i Odense midtby

Viden og indsigt

En sådan viden kan Exometric levere på baggrund af sin dybe viden om dels den historiske markedsudvikling, dels den fremtidige udvikling og efterspørgsel.

Vores uvildige analyser bidrager med opdateret og præcis viden om, hvad der skal til for at styrke et områdes/en kommunes økonomiske bæredygtighed inden for boliger og erhvervsejendomme.

Exobase - et avanceret database- og analyseværktøj

Analyserne udføres med afsæt i Exobase, et avanceret database- og analyseværktøj udviklet af Exometric, som er specialiseret i markedet for udvikling af boliger.

Exometric indsamler løbende oplysninger i samtlige 98 kommuner i Danmark. På grund af de fire største byers befolkningsvækst inddeles hovedstaden, Aarhus, Aalborg og Odense i en række underdistrikter, der løbende analyseres.

Landsdækkende markedsanalyser

Sideløbende gennemfører Exometric hvert kvartal landsdækkende markedsanalyser og interviewer løbende over 20.000 husstande over hele landet. På den måde genereres unik indsigt i danske husstandes fremtidige intentioner relateret til deres boligsituation.

En analyse fra Exometric kan derfor give værdifuld viden og indsigt i den enkelte kommunes plan og budgetforudsætninger og være et operationelt værktøj i arbejdet med udvikling af og drift i de enkelte kommuner.

Vi samarbejder med KL’s analyseenhed Komponent som med afsæt i vores analyser kan lave avancerede beregninger af hvordan forskellige scenarier vil påvirke den kommunale økonomi.

Kommune­rapporten 2022

Hent vores gratis rapport med interview af borgere i alle kommuner og få et indblik i de overordnede tendenser i og på tværs af kommunerne.

Hent kommunerapporten
Forstad set fra oven

Exobase kommune

Exobase er Exometric’s egenudviklede database og analyseværktøj. Teknologien bag gør os i stand til at indsamle og fusionere store datamængder og levere relevante informationer på alle vigtige parametre.

På baggrund af vores historiske analysedata, kan vi meget præcist udvælge de rette respondenter til vores markeds-interviews og opnå en høj kvalitet samt en stor validitet i vores markedsanalyser.

Exobase’s analyseværktøj gør os i stand til at kontrollere og kvalitetssikre vores markedsinterviews op mod faktuelle data, og dermed opnå en sikkerhed i datagrundlaget, der er unik.

Med de avancerede algoritmer i Exobase, der fusionerer tusindvis af datapunkter og interviews, kan vores analytikere generere analyser, der giver et retvisende billede af den fremtidige udvikling i et område, et projekt, efterspørgslen i en målgruppe, eller et prisniveau.

Exobase Kommune fusionerer store mængder data om borgerne i alle danske kommuner. Data om boligmarkedet, erhvervsudvikling og detailudviklingen udgør grundlaget for avancerede analyser.

Udvalg af analyser, vi tilbyder

  • Bosætningsanalyser, ekstern og intern bosætning
  • Analyse i forbindelse med udvikling af byområder
  • Analyser af potentialet ved grundsalg, og ved udstykning
  • Analyse til grundlag for budgettering af borgerservice
  • Målgruppeanalyser og markedsføringsanalyser
  • Markedsanalyser til brug for investorrekruttering
Letbanestation med høje huse omkring i Odense midtby

Strategisk byudvikling gennem markedsindsigt

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe med at realisere udviklingsindsatsen.

Vil du vide mere om analyser og rådgivning til kommuner og myndigheder?

Så ræk ud til os - vi er klar på at besvare dine spørgsmål.

Nikolaj Pfeiffer

T:2938 7480 E:npf@exometric.com