Udvikling og renovering af almene boliger

Boligblok med almene boliger ved skumringstid med en bus på vejen foran bygningen

Almene boliger

Begrebet “almen bolig” er en samlebetegnelse for tre forskellige boligtyper, nemlig almene familieboliger, almene ældreboliger og almene ungdomsboliger.

Alment støttet byggeri opføres som udgangspunkt med offentlig støtte for at sikre boliger til en husleje, som den brede del af befolkningen kan betale.

Planloven giver kommuner planlægningsret

Ifølge planloven har kommunerne ret til at kræve en vis andel almene boliger i nye boligområder.

I mange kommuner kan almene boliger være et godt værktøj til at skabe bydele med blandede ejerformer; private lejeboliger, ejerboliger og almene boliger tæt integreret. Årsagen er blandt andet et kommunalt ønske om byer i bedre social balance gennem blandede boligområder.

Mennesker går i gågaden i Odense midtby

Få indsigt i målgruppernes ønsker

Exometric kan med sin dybe indsigt i både den historiske markedsudvikling samt den fremtidige udvikling og efterspørgsel i markedet give et klart billede af relevante målgruppers ønsker i forhold til både renovering og nybyggeri af almene boliger.

Det gælder forhold som størrelse, antal værelser og krav til udendørsarealer. Analyserne afdækker samtidig, hvor mange, der vil søge et givent alment boligbyggeri.

Exobase - vores avancerede analyseværktøj

Analyserne udføres med afsæt i Exobase, vores egenudviklede analyseværktøj specialiseret i fremtidens boligmarked. Hvert kvartal gennemfører vi landsdækkende markedsanalyser, hvor vi interviewer over 20.000 husstande over hele landet og genererer unik indsigt i deres fremtidige intentioner relateret til deres boligsituation.

I udarbejdelse af de enkelte analyser gennemfører Exometric, ud over de landsdækkende analyser, konkrete markedsanalyser, hvor den enkelte ejendom testes op imod relevante målgrupper, og deres opfattelse af et bestemt projekt eller koncept dokumenteres.

Hvis det ønskes, udarbejdes analyserne i flere moduler, der følger workflowet i beslutningsprocessen eller udviklingen af projektet fra fastlæggelse af boligtyper til konfigurering af den enkelte ejendom. En analyse fra Exometric kan både være et værktøj, der giver ny viden og en uvildig dokumentation af markedsforhold til brug i dialogen med myndigheder og samarbejdspartnere.

Medarbejder skriver på et whiteboard på den anden side af en glasvæg

Exobase bolig

Exobase er navnet på vores egenudviklede database og analyseværktøj. Den gør os i stand til at indsamle og fusionere store datamængder og levere relevante informationer på alle vigtige parametre.

Datagrundlag med høj kvalitet og validitet

På baggrund af vores historiske analysedata, kan vi meget præcist udvælge de rette respondenter til vores markedsinterviews og opnå en høj kvalitet samt en stor validitet i vores markedsanalyser.

Analyseværktøjet i Exobase gør os i stand til at kontrollere og kvalitetssikre vores markedsinterviews op mod faktuelle data, og dermed opnå en sikkerhed i datagrundlaget, der er unik.

Avancerede algoritmer giver indsigt i fremtidig udvikling

Med de avancerede algoritmer, der fusionerer tusindvis af datapunkter og interviews, kan vores analytikere generere analyser, der giver et retvisende billede af den fremtidige udvikling i et område, et projekt, efterspørgslen i en målgruppe, eller et prisniveau.

Danmarks mest avancerede vidensbase

Exobase Bolig er Danmarks mest avancerede vidensbase om fremtidens boligmarked. Vi fusionerer historiske data om boligmarkedet, boligkøbere og lejere, med markedsanalyser og data fra mange forskellige datakilder.

Udvalg af analyser, vi tilbyder

  • Potentialevurderinger
  • Koncepttests
  • Områdeanalyser
  • Porteføljeanalyser
  • Konsulentopgaver

Vil du vide mere om udvikling og renovering af almene boliger?

Så ræk ud til os - vi er klar på at besvare dine spørgsmål.

Nikolaj Pfeiffer

T:2938 7480 E:npf@exometric.com